Μεσαριά Θήρας, Κυκλάδες  lg.schema@gmail.com
 2286030860

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου

Με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό αναλαμβάνουμε την ψηφιοποίηση και την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτηρίου σας καθώς και τη δήλωση των ακινήτων σας στο Κτηματολόγιο. Αξιόπιστα, αποτελεσματικά και έγκαιρα αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση της διαδικασίας παραδίδοντας σας το φάκελο του έργου σας σε USBstick για το αρχείο σας