Μεσαριά Θήρας, Κυκλάδες  lg.schema@gmail.com
 2286030860

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Ένα έμπειρο επιτελείο Μηχανικών αναλαμβάνει την έκδοση της οικοδομικής σας άδειας. Το τεχνικό μας γραφείο SCHEMA IN THERA, στελεχωμένο με έμπειρους Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς ανταποκρίνεται υπεύθυνα και άμεσα στην υλοποίηση των προσδοκιών σας.