Μεσαριά Θήρας, Κυκλάδες  lg.schema@gmail.com
 2286030860

Κτηματολόγιο. Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων Από Δευτέρα 05-07-2021

Οι δηλώσεις για το κτηματολόγιο έχουν ξεκινήσει. 
Το γραφείο μας, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν για την έγκαιρη και έγκυρη 
δήλωση του ακινήτου σας στο κτηματολόγιο, είναι στελεχωμένο με τους κατάλληλους ανθρώπινους 
πόρους και τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό για αποτελεσματική βοήθεια σε ό, τι χρειάζεστε.