Μεσαριά Θήρας, Κυκλάδες  lg.schema@gmail.com
 2286030860

Εθνικό Κτηματολόγιο.

Οι δηλώσεις για το κτηματολόγιο έχουν ξεκινήσει. 
Το γραφείο μας, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν για την έγκαιρη και έγκυρη 
δήλωση του ακινήτου σας στο κτηματολόγιο, είναι στελεχωμένο με τους κατάλληλους ανθρώπους και τον
απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό για αποτελεσματική βοήθεια σε ό, τι χρειάζεστε.