Μεσαριά Θήρας, Κυκλάδες  lg.schema@gmail.com
 2286030860

Επιδοτήσεις - Ενισχύσεις

Επανεκίνηση της Εστίασης Μάιος 2021

7% επί του Τζίρου του κυρίου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως : [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας]*365*7%.

Ωφελούμενοι:

Μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις Εστίασης

Η δράση αφορά επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης

Κριτήρια Πρόσκλησης:


Α) Μείωση Τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%

Β) Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του Τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας

Γ) Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.

Δ) Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

Ε) Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ

Επικοινωνίστε με το γραφείο μας για περισσότερες πληροφορίες