Μεσαριά Θήρας, Κυκλάδες  lg.schema@gmail.com
 2286030860