Μεσαριά Θήρας, Κυκλάδες  lg.schema@gmail.com
 2286030860

Ηλεκτρομηχανολογικές και Ενεργειακές Μελέτες.

  • Μελέτη – Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
  • Ηλεκτρομηχανολογικά κτιρίων
  • Ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
  • Ενεργειακό πιστοποιητικό
  • Συνδέσεις με τα δίκτυα (ΔΕΗ, κλπ)